جناب آقای سید علی دانش نیا
دانشگاه هرمزگان که در حال تبدیل شدت به قطب علوم دریایی در کشور است. لذا اقدامات مختلف به خصوص در زمینه تحول سازمانی باید صورت پذیرد که این از وظایف ما است.
سازمان: دانشگاه هرمزگان ( رئیس گروه تشکیلات و تحول اداری )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: هرمزگان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19783
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+