جناب آقای امید دیوشلی
کار ما با مجوز و احساس نیاز برای کمک به دیگران است
سازمان: مرکز نیکوکاری آسمانی ها ( مدیر مالی و مساور جذب سرمایه )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: مهندسی مالی
استان: مازندران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19792
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+