جناب آقای سامرند داودی
و این منم پیر چهر غبار گرفته ای که دست هایش در گیسوان خورشید جاری است....
سازمان: ( تحقیقات و نوآوری )
رشته تحصیلی: حقوق و مدیریت
استان: تهران
در باور من، آن چه « اندیشور» را معرفی می کند، اطلاعاتی است که از ذهن دانش محورش می تراود؛ و این جامعه ی دانشی است که «هم راهبرد گزینی» را با کاوش در «اطلاعات بهم پیوسته ی دانشوری » آرمان دارد. اطلاعاتی که معرف تمام نمای اندیشوران بوده و « گل واژه ی شناخت» را در سرزمین توسعه ؛ برتارک «خوبی ها» می نشاند.
EMAIL address: smdhred@gmail.com

کد معرف برای ثبت نام دیگران: 198
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

نوشته های من :
نشانی کانال تلگرام شیرین شعور
اندیشکده ی مدیران ایران
خاطره ی دومین نشست باشگاه مدیران
نرگس نامه
جایگاه مدار فرصت
بیمارستان سامانه ی اداری
مقاله ی دیدگاهی چیست؟
جای خالی «اندیشکده راهبری» در باشگاه مدیران ایران

حضور در برنامه های :
 • نشست دی ماه اعضای باشگاه مدیران ایران
 • وبینار - شبکه سازی حرفه ای برای مدیران
 • نشست آذر ماه باشگاه مدیران ایران
 • اتاق فکر مدیران - چالش های بازاریابی یک محصول
 • نشست آبان ماه باشگاه مدیران ایران
 • افتتاحیه رسمی باشگاه مدیران ایران

 • اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

  همین الان طلایی شوید!
  +