جناب آقای امین عموری
کار ما آموزش و بهبود روشهای مدیریتی در راستای تحول و بهروره وری بیشتر سازمانها است
سازمان: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( مدیر توسعه سازمان و تحول اداری )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: خوزستان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19806
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

پک 1400 مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+