جناب آقای مرتضی افجه ای
دانش و تخصص زمانی مفید خواهد بود که به ایجاد ارزش افزوده منتهی گردد.
سازمان: فدراسیون والیبال ( مدیر فناوری اطلاعات )
دسته شغلی مرتبط: کامپیوتر ، فناوری و فرآوری اطلاعات
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 19955
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

جادوی سیستم سازی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+