سرکار خانم مدیر توسعه بیم زهرا کتابفروش
اینجانب با تجربه عملی وتئوری ۱۰سال درشرکت قدرتمند بیمه پاسارگاد فعالیت نمایندگی ومدیریت اموزش بازاریابی وفروش بیمه وتیم سازی وسیع درکل ایران را را با موفقیت انجام دادهام
سازمان: شرکت بیمه پاسارگاد ( مدیراموزش وفروش بیمه وتیم سازی )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: مدیریت بیمه
استان: البرز
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 20073
سابقه فعالیت ها:

اینجانب با مدرک کاردان اتاق عمل از دانشگاه شهیدبهشتی تهران  با سابقه ۲۵ سال تجربه کارعملی با طرح سختوزیان  بودن کاردراتاق عمل درسال ۸۹ بازنشسته شدم ودرسال  وبعداز سال ۹۰وارد صنعت قدرتمند بیمه های تخصصی عمرواتیه شرکت بیمه پاسارگاد شدم وبعداز ۲سال بازاریابی ومشاوره وفروش ۶۰۰عدد بیمه نامه در تهران وکرج ودربین پزشکان وکادردرمان به مدیریت فروش وتیم سازی وبعد به مدیریت اموزش وتوسعه فروش وتیم سازی رسیدم  واکنون درعلم تجارت وارد شدم ودرحال اموزش وبازاریابی تجارت بین الملل هستم وعاشق رشد وپیشرفت درهمه ابع وثروتمندی وارتقا شخصی درونی  


مهارت ها:

۱_من دارای انرژی  مثبت درونی بسیار بالا وقدرت تاثیرگزاری درذهن ودل انسانها  

۲_سلط به علم مذاکره وفروش  محصولات خدماتی وتاثیرگزار برزندگی وسلامتی وشادی انسانها 

۳_ مهارت تیم سازی وجمع اوری افراد همسو 

۴_ سخنران انگیزشی  تاثیرگزار  وانرژی بخشی با  الهامات  شهودی وماورایی با اندیشه خدا ی درون  محو

۵_ مهارت نویسندگی وگویندگی  تاثیرگزار  با قدرت تسلط برکلمات نامحدود 

۶_ مکالمه به زبان انگلیسی  وارتباطات بالا با همه مردم جهان  

۷_ اهل مطالعه کتب ارزشمند که بهترین منبع رشد وتکاملم است واهل اموزش ویادگیری علم های اثربخش به صورت عملی  درشخصیت وزندگیم 

۸_ اهل ورزش وشادی ومراقبت از سلامتی جسم وروحم 

۹_ دارای مهارت سرمایه گذاری درملکهای کشاورزی 

۱۰_ علاقمند به سفر ومهاجرت به دوردنیا واشنایی با کل جهان ومردم جهان  و سخنرانی انرژی بخش برای کل مردم جهان  وعشق ورزی به کل جهان زیبایم با همراهی مالک همیشه همراهم  با عشق وارادت کتابفروش  

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+