جناب آقای دکتر رضا کاظمی راد
فعال در حوزه ارتباطات علمی؛ دینی و فرهنگی بین المللی..
سازمان: معاونت بین الملل حوزه های علمیه ( مدیر اروپا و آمریکا )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: الهیات مسیحی
استان: قم
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 20173
سابقه فعالیت ها:

مدیر اروپا و آمریکای معاونت بین الملل حوزه های علمیه

مدیر گروه مطالعات تطبیقی ادیان پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی

معاون بین الملل پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی

عضو هیئت مدیریه انجمن ادیان و مذاهب حوزه های علمیه


نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+