جناب آقای دکتر مهدی علی نژاد
بنده مشاور مالی و مشاورقیمت تمام شده مدیران و مربی کسب وکار هستم
سازمان: دانشگاه ( هیات علمی دانشگاه/ مشاور مالی و کسب وکار )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
استان: تهران

دکتر مهدی علی نژاد ساروکلائی

استادیار، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

رزومه تحصیلی:

دیپلم علوم تجربی مدرسه شاهد شهرستان قائم شهر

کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نورساری80-84

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 85-87

دکتری تخصص حسابداری علوم وتحقبقات اصفهان 87-91

عضو طلایی باشگاه مدیران ایران 

عضو انجمن حسابداري ايران

عضو انجمن مهندسي مالي

عضو مجمع عالي مديران ميتاپس
 

 

 • مقالات چاپ و پذیرش شده در مجلات داخلی:
 • اختيارات سرمايه گذاري، مجله حسابدار سال 1388
 • ارزش فعلي تجديد نظر شده رويكردي نوين در ارزيابي پروژه ها، مجله حسابدار، سال 1388
 • استفاده از فناوری تصویر دیجیتال در کلاس های حسابداری، مجله حسابداری، آذر-دی 1391.
 • بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه گزارش های حسابداری برای گرفتن تصمیم توسط مدیران شرکت، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 1، بهار 1391
 • بررسی تطبیقی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل اصلاح شده و اصلاح نشده تحلیل پوششی داده های پنجره ای، پذیرش در فصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (ISC)
 • ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت/سال دوم/شماره هفتم/ پاییز 1392.
 • تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پذیرش در مجله علمی وترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران
 • ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی، مجله علمی- ترویجی دانشگاه الزهرا
 • بررسی تطبیقی تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پنجره ای و مدل تحلیل مبتنی بر زمان (مدل CCR خروجی محور)، چاپ در مجله علمی- پزوهشی دانش مالی اوراق بهادار.
 • آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی علمی و جهانی تعلیم اصول راهبردی اخلاق در حسابداری، مجله حسابرس، شماره 66، مرداد-شهریور 1392
 • تاثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در فصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (ISC)
 • تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با توجه به محدودیت تامین مالی بر حساسیت جریان وجوه نقد، پذیرش در مجله علمی پژوهشی  حسابداری مالی دانشگاه اصفهان
 • بررسی کاربرد مدل های ورشکستگی فالمر و اسپرینگیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چاپ در مجله علمی-پژوهشی پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی سازمان حسابرسی
 • تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از  تحلیل پوششی داده های پنجره ای، چاپ در مجله علمی- پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران
 • تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی دانشگاه اصفهان
 • تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه نظریه های نوین حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء قزوین
 • بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس و مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت وجه نقد، مجله علمی- پژوهشی (ISC) پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز.
 • تاثیر بیش اعتمادی مدیران برساختار سرمایه، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي دانشگاه آزاد تهران مرکز(ISC)
 • مجله علمی-پژوهشی تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان (ISC)
 • رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران1397، مجله علمی-پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (ISC)
 • تاثیر توانایی مدیریت بر سیاست های تامین مالی1397فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه باهنر کرمان
 • آزمون نوسانات تورم و بیش سرمایه گذاری با تاکید بر بیش اعتمادی مدیران(1397)، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سرمایه گذاری
 •  
 • تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود(1398)، مجله علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی دانشگاه اصفهان
 • توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی (1397)، مجله علمی- پژوهشی دانش حسابداری مالی دانشگاه بین امللی امام خمینی قزوین
 • تاثیر شهرت وامنیت شغلی مدیر عامل بر شفافیت گزارشگری مالی(1397) مجله علمی و پژوهشی دانش حسابداری دانشگاه باهنر کرمان
 • تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی(1398)، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، علمی- پژوهشی وزارتین، دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • رتبه بندی شرکتهای پتروشیمی، داروئی و خودروئی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره در بازار سرمایه ایران( 1399) ، مجله اقتصاد مالی دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • ارائه الگويي كارا براي توسعه حسابداري ايران از طريق تكنيك مدل سازي معادلات ساختاري (1400)، فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي انجمن حسابداري ايران
 

و ....

 

 • همایش های داخلی:
 • بهایابی بر مبنای فعالیت فازی ، همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی واحد نكا، آبان 1389
 • بودجه ریزی عملیاتی، همایش ملی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، اسفند 1389
 • سرمایه فکری و نقش آن در وظیفه مباشرت مدیریت ، ارائه پوستر در همایش ملی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا، اسفند1389
 • بهایابی بر مبنای فعالیت تعدیل شده(ساده)[ Light abc]، همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر، 1390
 • قیمت گذاری مبتنی بر ارزش در مقایسه با قیمت گذاری مبتنی بر بهای تمام شده، همایش منطقه ای دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1390
 • نقش ها و چالش های فعالان تجاری منابع انسانی، همایش منطقه ای دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1390
 • ارزیابی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات با رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت فازی، همایش منطقه ای گرگان، 1390
 • بهایابی بر مبناي فعاليت در مديريت توليد ناب (در معادن سنگ ايران)، همایش منطقه ای لرستان، 1390
 • روش بهينه سازي صورت هاي مالي بر اساس تئوري مديريت حسابداري، در همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1390
 • تحقیق و توسعه و ارزشیابی آن بر اساس روش اختیارات سرمایه گذاری، همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1390
 • اثر قيمت كالاهاي مصرفي دربرانگيختن تورم دركشورهاي در حال توسعه (يك بررسي در كشور تركيه)، همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1390
 • حسابرسي و كنترل داخلي در صنايع فلزي، در همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،1390
 • Assessing corporate governance in lack of assurance conditions by using Fuzzy logics ، همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، شهریور 1390
 •  
 •  Fuzzy Time Driven Activity Based Costing in Environmental Cost Accounting، اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن، ایران، جزیره کیش، بهمن 1391
 • ارزیابی حاکمیت شرکتی در ساختار هیات مدیره شرکت ها در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی، همایش ملی حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت، اردیبهشت 1391.
 • بررسی تاثیر توسعه و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد بانک ها، دومین کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی، آذر ماه 1391
 • روشی نوین در اموزش مدیریت منابع انسانی، دومین کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی، آذر ماه 1391
 • عملكرد حسابداري مديريت در تصميم گيري هاي ارزشمند مديريتي، اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه جامع علمی وکاربردی گلستان، گرگان، بهمن 1391.
 • مروري بر نظريه هاي ساختار سرمايه، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،1391
 • طراحي شبكه اي براي مراكز تجزيه خودروهاي اسقاطي با استفاده از روش بهايابي بر مبناي فعاليت فازي، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1391
 • تجزیه و تحلیل تطبیقی صورت های مالی با استفاده از مدل اصلاح شده  واصلاح نشده تحلیل پوششی داده های پنجره ای (مطالعه موردی: صنعت داروسازی)، اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار، کرمان، اسفند 1391
 • تاثیر نقد شوندگی دارایی ها با توجه به محدودیت های تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان وجوه نقد، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه شیراز، شهریور 1392
 • تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه ثابت )مخارج سرمایه ای( با توجه محدودیت های تامین مالی بر حساسیت جریان وجوه نقد، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه شیراز، شهریور 1392
 • ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پنجره ای پوششی داده ها، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه شیراز، شهریور 1392
 • بهایابی بر مبنای فعالیت مبتنی بر عملکرد فازی، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه شیراز، شهریور 1392
 • تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، استان گلستان, گرگان، شهریور  1392
 • ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده های مبتنی بر زمان، سخنرانی یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، مهرماه 1392.
 • تأثیر سرمایهگذاری نهادی بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه جامع علمی وکاربردی گلستان، گرگان، اسفند 1392.
 • حسابداری سبز- انعکاس حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتها، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه جامع علمی وکاربردی گلستان، گرگان، اسفند 1392.
 • تاثیر فرصت های رشد بر ارزشیابی جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه جامع علمی وکاربردی گلستان، گرگان، اسفند 1392.
 • تاثیر مالکیت مدیریتی بر سیاست های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه جامع علمی وکاربردی گلستان، گرگان، اسفند 1392.
 •  
 • تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قواعد اگرانگاه فازی. اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه ) و حماسه اقتصادی با (رویکرد مدیریت و حسابداری). 24و25 بهمن 1392
 • بررسی راهکارهای مدیرت اخلاق در حسابداری و حسابرسی. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، 31 خرداد 1393 – رشت
 • بررسی تاثیر مالکیت مدیریتی بر توان مالی در قالب مدلهای ورشکستگی آلتمن، فالمر و زمیسکی، پنجمین همایش ملی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، 1393
 • کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین عوامل موثر بر قیمت و بازده سهام (مطالعه موردی: صنعت مواد دارویی)، سخنرانی دوازدهمین همایش ملی حسابداری دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1393.
 • بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و تغییرات وجه نقد و معادل آن درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 30و31 اردیبهشت 1394، سخنرانی سیزدهمین همایش ملی حسابداری دانشگاه تهران
 • رابطه توانایی مدیریت و پیش بینی سود. 30و31 اردیبهشت 1395، سخنرانی سیزدهمین همایش ملی حسابداری دانشگاه ارومیه
 • کاربرد الگوی دومرحله ای هکمن در بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه ناشی از مدیریت سود، اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 27-28 بهمن ماه 1395
 • تاثیر صفحات اجتماعی بر تصمیمات سرمایه گذاران (1398) هفدهیمن همایش ملی حسابداری ایران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
 • تقابل حسابداری سنتی با حسابداری دیجیتال (1398) هفدهیمن همایش ملی حسابداری ایران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم
 • سواد مالي و اهميت آن در توسعه ملي ، نوزدهمين همايش ملي حسابداري، دانشگاه الزهرا –آذر1400
 • مروري بر حسابداري ارزش منصفانه (اسفند1400) اولين كنفرانس بين المللي جهش علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري، موسسه آموزش عالي اديب مازندران
 • بررسي تاثير حسابداري ارزش منصفانه بر عملكرد مديران در شركتهاي پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،(اسفند1400) اولين كنفرانس بين المللي جهش علوم مديريت، اقتصاد و حسابداري، موسسه آموزش عالي اديب مازندران
 • نفش حسابداری ابری در کسب وکارها (آذر1401) – بیستمین همایش ملی حسابداری ایران- دانشگاه خاتم
 • و...
 •  

کنفرانس های بین المللی:

 • Applying the free cash flow to equity valuation model in IranKhodro, 15th

International Business Research Conference, 21-23 November 2011, Mercure Hotel, Sydney, Australia

 • The relationship between target costing and value-based pricing and presenting an aggregate model based on customers' expectations, International Conference on leadership, technology and innovation management, 2-4 December  2011, Istanbul, Turkey 
 • Investigating of the effect of E-Banking on Increasing of Bank revenues (Case Study: Iranian Private Banks), Global ccounting, Finance and Economics Conference 20 – 21 February, 2012,  Rydges Hotel, Melbourne, Australia
 • Fuzzy Performance focused Activity based Costing (PFABC), 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management,11-13 October, 2012, Istunbul, Turkey
 • Time Driven Activity Based Costing by using Fuzzy logics, 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, 11-13 October, 2012, Istunbul, Turkey
 • A Comparative Study of Iranian Banks' Efficiency by Using Artificial NeuralNetworks and Multi-Linear Regression, ICMAI 2012, Bangkok, Thailand, April 7-8, 2012.
 • Studying the Use of Information Technology in Presenting Accounting Reports for Decision-Making by Iranian Mangers, ICMAI 2012, Bangkok, Thailand, April 7-8, 2012.
 • The Effect of Information Technology on Efficacy of the Information of Accounting System, ICMAI 2012, Bangkok, Thailand, April 7-8, 2012.
 •  Investigating of technology and communication infrastructure affect on development of e-commerce in Iran ICMAI 2012, Bangkok, Thailand, April 7-8, 2012.
 
 • The investigating of barriers of development of e-banking in Iran, World Conference  on Business, Economics and Management 3-6 May 2012, Antalya, Turkey.
 • The comparative investigate of effect of various factors on tax evasion and tax avoidance (Case study:Tax affairs of Tabriz - Iran, World Conference  on Business, Economics and Management 3-6 May 2012, Antalya, Turkey.

 

 • مجلات خارجی:
 • Measuring the Performance of E-Banking Services of Iranian Private Banks by using an Aggregate Model of DataEnvelopment Analysis (DEA) and Balanced Score Card (BSC), American Journal of Scientific Research, Issue 70, 2012 (ISI).
 •  Analyzing Financial Statements by Using Window Data Envelopment Analysis Model - Evidence from Iran, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 1(10), pp. 94-101, 2012, (ISI).

 

 •  A Comparative Study of Bankruptcy Prediction Models of Fulmer and Springate in Accepted Companies in Tehran Stock Exchange, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 1(13), pp. 76-81, 2012, (ISI)
 •  A comparative study of activity-based costing system and the traditional system: A case study of Refah Bank, African Journal of Business Management Vol.6 (1), 14 November 2012
 •  Studying the obstacles of applying a target costing system in firms accepted in Tehran Stock Exchange, Journal of Economics and International Finance Vol. 5(1), pp. 17-20, April, 2013
 •  The effect of ownership concentration on systematic risk in firms accepted in Tehran Stock Exchange,  International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science (IJASHSS) ,2013, (ISC)
 • Assessing Financial Performance the Branches of Red Crescent Organization in Eastern Azerbaijan Province by Using Window Data Envelopment Analysis Model (Input-Oriented CCR), International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science (IJASHSS) ,2013, (ISC)
 • The effect of assets' liquidation regarding the limitations of financing on cash flow

sensitivity of cash, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,Volume 1, Issue 5, 2013, (ISC)

 • Evaluating the Ability of Cash Flow Ratios in Predicting Auditor’s Opinion, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,Volume 1, Issue 4, 2013, (ISC)
 • Assessment of educational- research performance of departments in Islamic azad university, sirjan branch by using window analysis, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,Volume 1, Issue 5, 2013, (ISC)
 • Investigating the Relationship between Electronic Banking and Bank Service Fees (A case study: Private Banks in Iran), J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(8)8203-3208, 2012
 • Analyzing Financial Statements by Using Window Data Envelopment Analysis Model (Output Oriented BCC) Evidence from Iran, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(12)12049-12055, 2012

 

 •  مقالات برتر/تقدیر:
 • ارائه الگوی مناسب برای استقرار سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در موسسه حسابرسی تامین احتماعی، جزو 10 مقاله برتر دهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران، 12-13 آذر 1392
 • عوامل شکست اخلاقی حسابداران، ، جزو 5 مقاله برتر دهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران، 12-13 آذر 1392
 •  رتبه سوم در جشنواره ملی توانمند سازی  و سرمایه گذاری کسب و کار و کارآفرینی (توسکا)، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه مازندران، بهمن ماه 1396
 • لوح تقدیر از وزیر محترم آموزش و پرورش1395 در طرح ملی شهاب وزارت آموزش و پرورش و مرکز استعدادهای درخشان                                                 

کتاب:

 • اصول حسابداری 3، انتشارات کیومرث، تهران ، 1389
 • حسابرسی کیفیت پیشرفته، انتشارات ترمه، تهران، 1397
 • حسابرسی داخلی مدرن، انتشارات ترمه، تهران، 1400
 • مديريت پول براي نوجوانان و جوانان –انتشارات دنياي اقتصاد-1400
 • سواد مالي فرزندت را افزايش بده – 1400- در دست چاپ

 

 • مسئولیت های اجرایی:
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات سیرجان از مهرماه 1390 تا شهریور1393             
 • رئیس اداره پژوهش دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز از مهرماه 1392 تا مرداد 1393                            
 • مشاور ارشد و همکار پروژه پیاده سازی حسابدای تعهدی و سیستم حسابداری مدیریت در شهرداری تبریز1393
 • مشاور مالی وحسابرس داخلی شرکت تولید پوشاک 1393-1395
 • مشاور  و همکار در پروژه بودجه ریزی عملیاتی در  دانشگاه آزاد اسلامی کشور1392-1395
 • مشاور مالی شرکت توزیع و پخش راهکاران طریق کمال شمال 1395
 • ریاست هیات مدیره شرکت قائم تحلیل شمال (خدمات حسابداری و مدیریتی)
 •  مشاور مالی شرکت ایران خودرو تبریز 1392- 1394
 • مشاور مالی و همکار در پروژه  درآمد های پایدار و  حسابرسی داخلی در شهرداری ساری 1394            
 • مشاور مدیر کارخانه در امور طرح و برنامه، مالی و بودجه شرکت خودرو سازی آمیکو  - منطقه آزاد ارس 1398
 • مسئول مالی –شرکت ارکان سازان کرج 1400
 • مشاور سرمايه گذاري و اقتصادي شركت سرمايه گذاري عمران پارس آينده (صدا و سيما) – از ارديبهشت 1400 تا كنون
 • پروژه محاسبه بهاي تمام شده محصولات شركت پاسارگاد ماشين پرشيا جنوب- بهار 1401
 • مشاور مالی و حسابرس داخلی مرکز درمانی و کلینیک دکتر دهقان 1401 تا کنون
 • ارائه مشاوره های کسب و کار و کارآفرینی و موفقیت
 • مشاوره تحصیلی- مشاور و متخصص هوش، خلاقیت و استعداد کودکان و نوجوانان و خلاقیت مالی از سال 1396 تا کنون
 • مربی کسب و کار (بیزینس کوچ) از 1399 تا کنون در سازمانهای کوچ و متوسط
 • ارائه مشاوره های توسعه فردی به بیش از 80 نفر از سال 1394 تا کنون

حضور در کمیته علمی و داوری

 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی با رویکردی بر تحولات خاورمیانه  و حماسه اقتصادی با رویکرد مدیریت و حسابداری.   24و25 بهمن 1392
 • دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید مالی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. 13-14 اسفند 1392
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت تهران خرداد 1394
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی بهایابی و بودجه ریزی برمبنای عملکرد، دانشکده فنی حرفه ای تبریز، شهریور 1394
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حسابداری، اقتصاد و مدیریت، موسسه آموزش عالی علم وفن آوری شمس تبریز، 23 آذر ماه 1396
 • عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد واحد آیت ا..آملی .تیرماه 1397
 • عضو کمیته داوری فصلنامه علمی-پژوهشی  حسابداری ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
 • عضو کمیته داوری فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا
 • و...

Workshop:

 • شرکت درسمینار موفقیت در کسب و کار- با حضور استاد کیا اسفندیاری و... سالن همایش های بانک صادرات ساری- 1394
 • حضور در سمینار کارآفرینی و کسب و کار- مرکز رشد و فن آوری بنیاد نخبگان-بابل- 1395
 • حضور در سمینار جنبش کارآفرینی- استاد ماهان تیموری- تهران 20بهمن 1396
 • حضور در سمینار ثروتمندان اینترنتی- آمل- مرداد 1398
 • حضور در کارگاه آشنایی با قوانین حقوقی استارت آپ ها- دکتر توکلی- شهریور 98- آمل-هتل المپیک
 • حضور در کارگاه تربیت شخصیت کارآفرینی- دکتر یوسفیان- شهریور 98-آمل هتل المپیک
 • شرکت در کارگا کارافرینی مرکز رشد دانشگاه آزاد تبریز -1398
 • شرکت در بزرگترین همایش بیزینس کوچینگ ایران هتل اسپیناس پالاس-بهمن1400
 • گذراندن دوره یک ساله جامع بیزینس کوچینگ مرکر بیزینس کوچینگ ایران- 1401
 • شرکت در سلسله سمینارهای 10 جلسه ای مدیریت کسب وکار در بحران –مرکز بیزینس کوچینگ ایران- آبان تا دی ماه1401
 • شرکت در کارگاه 40ساعته تربیت مشاور کسب وکار و مشاور مدیریت- پارک علم و فناوری دانشگاه ازاد آبان-بهمن 1401
 • شرکت در کارگاه مذاکره در بحران –اتاق بازرگانی ایران –بهمن 1401
 • و بسیاری از دوره های دیگر در حوزه های مختلف

 

 • Economic epic(resistive economy) and investigation of its dimensions.

At the international workshop of the first international conference ICPEEE2014, Tehran, Iran.

 • The role of new accounting methods and management in reduction of costs. At the international workshop of the first international conference ICPEEE2014, Tehran, Iran.
 • An introduction to the crimes of capital market field (stock exchange). At the international workshop of the first international conference ICPEEE2014, Tehran, Iran.
 • Coercive diplomacy in the foreign policy strategy of USA to Iran. At the international workshop of the first international conference ICPEEE2014, Tehran, Iran.
 • The role of organizational culture in developing national efficiency. At the international workshop of the first international conference ICPEEE2014, Tehran, Iran.

سمینارهای برگزار شده و سوابق تدریس از 1385 تا کنون

 • کلاس مدیریت مالی در موسسه اموزش عالی ادیب ساری -1385
 • کلاس حسابداری پیشرفته در موسسه آ»وزش عالی ادیب ساری -1386
 • کلاس حاصول حسابداری در موسسه آموزش عالی سبز آمل-1385
 • برگزاری کارگاه "نگرش سیستمی" هلدینگ جهاد نصر استان کرمان اسفند ماه 1393
 • دوره "نگرش سیستمی" برای معلمان برتر کشور در طرح ملی شهاب. تهران، وزارت آموزش وپرورش - مرکز استعدادهای درخشان تابستان 1394
 • برگزاری کارگاه تخصصی "نگرش سیستمی در پیاده سازی مبنای تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی" دانشکده فنی و حرفه ای تبریز شهریور 1394
 • سمینار راز زندگی زیبا(1) با محوریت "قوانین نظام هستی" اسفند ماه 1394 سالن حوزه هنری ساری روبروی اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی
 • سمینار راز زندگی زیبا (2) با محوریت "بخشش" فروردین 1395 سالن اداره کل بهزیستی مازندران
 • کارگاه راز زندگی زیبا (3) با محوریت"آرامش و راز کسب آن" تیرماه 1395 سالن اداره کل بهزیستی مازندران
 • دوره نگرش سیستمی برای معلمان برتر کشور در طرح شهاب. شهرستان یزد، وزارت آموزش وپرورش- مرکز استعدادهای درخشان تابستان 1395
 • دوره نگرش سیستمی برای معلمان برتر کشور در طرح شهاب. شهرستان شهریار، وزارت آموزش وپرورش- مرکز استعدادهای درخشان تابستان 1395
 • کارگاه چگونه از زندگی لذت ببریم (1)  "6جلسه دوساعته" آذر ماه 1395 قاِئم شهر، آموزشگاه فرهیختگان
 • کارگاه چگونه از زندگی لذت ببریم (2)  "4جلسه دوساعته" دی ماه 1395 قاِئم شهر، آموزشگاه فرهیختگان
 • برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های تنظیم هیجانی (مدیریت خشم، اظطراب، نگرانی) در بیناد ملی نخبگان استان مازندران-ساری آذرماه 1395 "3جلسه"
 • برگزاری کارگاه آموزشی رویکرد مثبت به زندگی در بنیاد ملی نخبگان استان مازندران-ساری بهمن1395
 • سمینار موفقیت و ثروت آفرینی- 11 اسفند 1396- قائم شهر
 • کارگاه هوش مالی و هوش مالی کودکان10ساعت شهرستان قائمشهر تیر و مرداد 1398
 • کارگاه تخصصی هوش مالی و هوش مالی کودکان- قائم شهر آموزشگاه فرهیختگان -4جلسه –مرداد1398
 • دوره مهارت های زندگی و هوش مالی- بانک صادرات استان مازندران-ساری-مرداد و شهریور 1398
 • برگزاری سمینار خلاقیت/هوش مالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- مهرماه1398
 • برگزاری سمینار چگونه یک کارآفرین شویم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- مهرماه1398
 • كارگاه تخصصي هوش مالي و كسب و كار – آموزشگاه‌ كيهان رايانه( مشتريان ويژه بانك انصار) شهريور 98
 • دوره هوش مالي فرزندان  و كسب وكار – آموشگاه پازل- ساري  مهر 98
 • دوه هوش و خلاقيت مالي خانواده و فرزندان -  مهد كفشدوزك- قائم شهر مهر 98
 • كارگاه خلاقيت مالي كودكان ونوجوانان- مدرسه خوارزمي ( مقطع ابتدايي) قائم‌شهر آبان 98
 • برگزاري سمينار هدف‌گذاري ، رسيدن به خواسته‌ها و تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي – تبريز- آبان 98
 • برگزاري سمينار هوش مالي خانواده و فرزندان – بانك صادرات تبريز ( ويژه كارمندان) – آذر 98
 • برگزاري كارگاه آموزشي هدف‌گذاري ، رسيدن به خواسته‌ها ، تكنيك‌هاي برنامه‌ريزي – آموزشگاه كفشدورك- آذر 98
 • برگزاري سمينار هوش مالي خانواده و فرزندان – بانك صادرات تبريز ( ويژه مديران عالي رتبه و رؤساي شعب ) آذر 98
 • كارگاه تخصصي هوش و خلاقيت مالي فرزندان ويژه والدين – اداره گاز ساري- آذر 98
 • دوره راز شاد زيستن – اداره گاز ساري – دي 98
 • سمینار هوش و خلاقیت مالی کودکان و نوجوانان مخصوص پرسنل صنایع چوب و کاغذ-آذر1398
 • کارگاه  تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، دی ماه 1395، شرکت رهپویان شمال
 • کارگاه مدیریت مالی برای مدیران، اردیبهشت 1397 ، آموزشگاه سبز –ساری
 • کارگاه حسابداری مدیریت وحسابداری صنعتی 1395، اداره گاز ساری
 • کارگاه مبارزه با پولشویی 1396 – اداره گاز ساری
 • دوره  حسابداری دولتی و مسئولیت پاسخگویی-1393
 • دوره بودجه ریزی و بهای تمام شده -1398 – منطقه آزاد ارس
 • دوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک 1400– موسسه آموزش عالی بانکداری تبریز
 • دوره مدیریت ریسک مالی پیشرفته –دانشگاه آزاد تبریز
 • کارگاه حاکمیت شرکتی برای مدیران و حسابرسان- هلدینگ تراکتور سازی تبریز-1392
 • دوره مدیریت سرمایه گذاری 1390 –موسسه آموزش عالی بانکداری تبریز
 • دوره مدیریت مالی پیشرفته 1391- موسسه آموزش عالی بانکداری تبریز
 • دوره مدیریت سرمایه گذاری – 1392 – سازمان مدیریت صنعتی تبریز
 • دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 1392- سازمان مدیریت صنعتی تبریز
 • برگزاری کلاس های مدیریت مالی در مقاطع کارشناسی و ارشد از 1392 -1399- دانشگاه آزاد واحد تبریز
 • برگزاری متعدد کلاس های حسابداری صنعتی از 1388 تا کنون- دانشگاه ازاد تبریز

کد معرف برای ثبت نام دیگران: 20724
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

دوره بیزینس کوچینگ

حضور در برنامه های :
 • ضیافت شب یلدای مدیران ایران
 • نشست خرداد: بازدید از کارخانه نوآوری آمپر
 • همایش پایان سال 1401 باشگاه مدیران ایران


 • ارسال پیام خصوصی و یا توصیه‌نامه برای جناب آقای علی نژاد
  برای ارسال پیام، لطفاً عضو یا وارد سایت شوید.
  +