جناب آقای محمد حسن پور

سازمان: جهان گسترش آرمان اندیش ( مدیر عامل )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 211
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+