جناب آقای علی تهم
با هدف مدیریت واحد بازرگانی و بازاریابی و صادرات صنایع غذایی
سازمان: شرکت توسعه تجارت روناش بین الملل ( مدیرعامل )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 213
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+