جناب آقای احسان کنعانی

سازمان: شرکت توسعه یادگار ( مدیر عامل )
رشته تحصیلی: نرم افزار
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 2257
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+