جناب آقای محمد علی رمضانی

سازمان: سازمان انرژی های نو ایران ( مشاور مدیرعامل درامور فنی و اجرایی )
دسته شغلی مرتبط: نفت ، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و پلیمری
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 2671
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+