جناب آقای امین دوستی نژاد

سازمان: Soha ( مدیرمنابع انسانی )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 268
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+