جناب آقای فرامرز علی پور نظری
نظامی بازنشسته ارتش با رتبه ۱۷، علاوه بر لیسانس نظامی، لیسانس الهیات و فوق لیسانس مدیریت اجرایی(استراتژیک)

کد معرف برای ثبت نام دیگران: 291
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+