جناب آقای علی کتابی
کارشناس ارشد اداری و مالی ْ محقق و پژوهشگر در زمینه مدیریت و مجری چندین طرح و پروژه دانشگاهی در سطح شرکت ملی گاز و دانشجوی دکترای مدیریت دولتی
سازمان: شرکت ملی گاز ایران- مدیریت منطقه دو عملیات انتقال ( کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی -رئیس خدمات اداری )
دسته شغلی مرتبط: نفت ، گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و پلیمری
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
استان: اصفهان

2

Evaluation of employee compensation system and its relationship with organizational commitment and job

satisfaction (Case Study: Iranian Gas Transmission Operation Zone 2)

3

The effects of the dimensions of services compensation system on staff organizational commitment

( Case Study : Iran Gas Transmission Company , District No. 2 )

4

Studying the Collection, Removal and Disposal of Industrial Waste in the Active Unions of Chemical Industries of Ahvaz

 

5

A SURVEY ON THREE DIMENSIONS OF JOB BURNOUT AMONG EMPLOYEES AT

DISTRICT 2- GAS TRANSMISSION OPERATIONS IRAN

6

 Effect of four dimensions of compensation system on staffs’ Organizational commitment at district 2 of Iranian Gas Transmission Co. (case study: Pataveh & Dorahan Compressor Gas Stations)

7

پروژه قرآنی فرهنگ کسب و کاربا رهیافت : تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی (زیر نظر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای آزاد اصفهان )

8

نقش بانک ها در توسعه تجارت الکترونیک

 

کد معرف برای ثبت نام دیگران: 321
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+