جناب آقای امین شاکری


دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 3394
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+