جناب آقای محمد شکری

سازمان: کانون تبلیغات طلیعه ( مدیرعامل )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 340
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+