جناب آقای مهران زرعکانی

سازمان: سازمان مدیریت صنعتی ( کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 363
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+