سرکار خانم ژینوس جشنی

سازمان: شرکت آویزه بوم ( مدیرعامل )
رشته تحصیلی: جنگلشناسی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 3688
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+