جناب آقای مهران رهنمای آذر

سازمان: شرکت سوره ( مسئول ارزیابی تامین کنندگان )
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 3731
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+