جناب آقای نبي الله لهراسبي

سازمان: شبكه بهداشت تنكابن ( مسئول اورژانس 115شهرستان عباس آباد )
دسته شغلی مرتبط: بهداشت، پزشکی و سلامت
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشدمديريت دولتي- کارشناسی مدیریت امداد و سوانح
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 3747
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+