جناب آقای آرش برومند

سازمان: شركت آي سودا ( مدير فروش منطقه )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 388
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+