جناب آقای حمید حسنی
فراوری وبسته بندی خشکبار
سازمان: خشکبار حاج علی ( مدیر عامل )
استان: مازندران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 394
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+