جناب آقای حسن طالبی
مهندس مکانیک و دکترای مدیریت
سازمان: گروه فناروی نیاوند شرق ( رئیس هیئت مدیره )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 419
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+