جناب آقای محمد کبیر
لیسانس مدیریت صنعتی و فوق لیسانس MBA استراتژیک فروش
سازمان: رها گستر دنیا (تکدانه) ( مدیر کل فروش )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 428
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+