جناب آقای اکبر کریمی
تقدیر، تقویم انسان های عادیست و تغییر تدبیر انسان های عالی
سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ( حسابرس ارشد مالیاتی )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: البرز
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 435
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+