جناب آقای حسن عارفی نیا
دانشجوی مقطع دکتری مدیریت منابع انسانی
سازمان: مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی سوانح شهید کامیاب مشهد ( رئیس اداره امور اداری )
استان: خراسان رضوی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 454
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+