جناب آقای محمد رضا فتحی نیا

سازمان: فراگستر البرز ( مدیر عامل )
رشته تحصیلی: شبکه
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 4571
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+