جناب آقای هومن سراج

سازمان: جهاد دانشگاهی ( مدیر دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 4866
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+