جناب آقای الیاد فیروزآذر
معیار ارزیابی ام شکست رکوردهای خودم است.
سازمان: گلدیران ( رییس آموزش و توسعه )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 503
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+