جناب آقای سید علی جعفری نژاد

سازمان: شرکت توزیع داروپخش مشهد ( مدیر )
رشته تحصیلی: داروسازی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 5449
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+