جناب آقای مهرداد محرم

سازمان: مرکز آموزش هوایی ( رییس اداره )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: مهندسی هواپیما
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 5522
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+