جناب آقای مسعود محمدی

سازمان: شهرداری ( مسئول امور مالی )
رشته تحصیلی: مدیریت مالی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 5597
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+