جناب آقای مهدی تمجیدی
مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
سازمان: معاونت دانشکده دندانپزشکی ( کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و MBA marketing )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
استان: البرز
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 573
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+