جناب آقای مهدی افیون زاده

سازمان: موسسه علمی پژوهشی پرواز بر فراز ( مدیر عامل )
رشته تحصیلی: روان شناسی
استان: اصفهان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 5738
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+