جناب آقای ایمان کردانی

سازمان: جهاد کشاورزی ( مسئول روابط عمومی استان )
دسته شغلی مرتبط: سازمانهای دولتی و نظامی
رشته تحصیلی: ارشد مدیریت منابع انسانی
استان: خوزستان
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 5773
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+