جناب آقای دکتر قاسم خواجه وندی
دارای ۳۰‌سال سابقه در صنعت نفت ؛ مدرس دانشگاه علمی کاربردی و صنعت نفت؛ مدیر اجرایی مدیریت دانش، رییس کمیسیون ارزشیابی اسناد ومدارک ؛ رییس پژوهش و توسعه منابع انسانی؛ مسئول انتخاب کارکنان‌ تلاشگر شرکت پالایش نفت آبادان
سازمان: شرکت پالایش نفت آبادان ( :رییس پژوهش و توسعه منابع انسانی )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی؛ کارشناس ارشد مهندسی صنایع
استان: خوزستان

 

فعالیت های پژوهشی وعلمی

آسیب شناسی روانشناختی،آموزشی، مالی مدارس غیر دولتی شرکت پالایش نفت آبادان از سال 88 تا90 نیازسنجی و تهیه عنوان سبدپژوهشی پژوهش منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان از سال 92 تا کنون مشاور صنعتی پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد آقای پارسا مهر با عنوان بررسی عوامل اثرگذار در افزایش تعارضات سازمانی و ارتباط آن با استراتژی های منابع انسانی در شرکت پالایش نفت آبادان سال 92 داوری پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد با عنوان آسیب های طلاق بر خانواده و فرزندان شهر آبادان- شرکت پالایش نفت آبادان سال 92 داوری پایان نامه دوری نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن- شرکت پالایش نفت آبادان سال 93 بررسی و داوری پروژه پژوهشی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان سال 95 بررسی و داوری پروژه پژوهشی عوامل موثر بر چابک سازی منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان سال 95 بررسی و تصویب 10 پروپوزال پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد جهت طرح در کمیته تخصصی پژوهش های منابع انسانی سال 97 و 98 مشاور صنعتی پایان نامه دانشجویی دکتری خانم الهام ساعی با عنوان طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشامدها و پیامدهای سیاسی کاری کارکنان سال97 پروژه های دانشجویی: تاثیر احترام متقابل دانشجویان ، اساتید و کارکنان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان سال78 شناخت عامل سبک رهبری در شرکت پالایش نفت آبادان سال 91 / مدیریت عملیات در صنعت نفت (شرکت نفت و گاز اروندان)سال 91 طراحی و پیاده سازی پروژه مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت آبادان سال91 / مراحل استقرار ERP در شرکت پالایش نفت آبادان سال 92 سازماندهی و رهبری در شرکت پالایش نفت آبادان سال 92 / شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش در شرکت پالایش نفت آبادان سال 92 بهینه سازی مصرف انرژی با تغییر مشعل های کوره واحد 80 تقطیر نفت خام شرکت پالایش نفت آبادان سال 92 سیستم حقوق و دستمزد منابع انسانی در شرکت پالایش نفت آبادان سال 93 بررسی نظام های طراحی فرایند، با هدف رونق فرایندی در حوزه علوم انسانی (رویکرد مدیریت دانش) مطالعه موردی شرکت پالایش نفت آبادان سال 93 بررسی چرایی و چیستی سازمان بر اساس نقش فلسفه تاریخ در عصر مدرن سال 93 طرح پیشنهادی تدوین استراتژی های منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان سال 94 فرا تحلیل رابطه عدالت سازمانی بر رضایت شغلی و بهره وری سازمان (ایران1393-13879) سال 94 تحول سازمانی در پارادایم های مدیریت نقد ، بررسی و تحلیل سال94 توسعه مدل نیازسنجی آموزشی شرکت پالایش نفت آبادان با رویکرد تحقق استراتژی های سازمان سال 97 - 98 ارائه مقالات: کسب پذیرش سخنرانی سه مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی دانشگاه آتونومای اسپانیا فروردین 1394و یک مقاله در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی لندن انگلستان 1396 1. بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده و سلامت اجتماعی پالایشگاه آبادان Examine the relationship between emotional atmosphere of family and social health staff in Abadan refinery 2.بررسی عوامل موثر خلاقیت سازمانی در بین مدیران پالایشگاه آبادان Assessment of the factors affecting the organizational creativity in the Abadan refinery managers 3.بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ستادی پالایشگاه آبادان در سال 1392 Examine the relationship between organization climate and job satisfaction among headquarters staff Abadan refinery in 1392 4. تأثیر قابلیت فراساختاری و اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان The Impact of Trans-Structural Capability and Knowledge Management Measures on Empowering Abadan Oil Refinery Personnel  


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6015
سابقه فعالیت ها:

کارشناس آموزش از سال 82 تا 88،کارشناس ارشد آموزش و تجهیز نیروی انسانی از 88 تا 97 ، مسئول آموزش تخصصی و عمومی آموزش وتجهیزنیروی انسانی طراح ، برنامه ریز و اجرای دوره های ICDLکارکنان و خانواده های کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان 83 تا 88 نیازسنجی ،برنامه ریزی ،طراحی ،تدوین واجرای دوره ها،همایش وسمینارهای آموزشی شرکت پالایش نفت آبادان سال82 تا88 برنامه ریزی ،طراحی ،هماهنگی واجرای بیش از25 همایش های خانواده(بهداشت روان وسلامت) شرکت پالایش نفت آبادان سال88 مدیر و نماینده حقوقی مجتمع مدارس غیردولتی شرکت پالایش نفت آبادان سال88 لغایت90 کارشناسی ارشد واحد کیفیت و بهره وری سال 90 و 91، ممیزی داخلی IMS شرکت پالایش نفت آبادان سال 90 تا 97 هماهنگ کننده پروژه مدل تعالی سازمانیEFQM، مدیریت استراتژیک،سیستم مدیریت یکپارچهIMS درشرکت پالایش نفت آبادان سال90لغایت91 مسئول پژوهش منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان رابط پژوهش منابع انسانی در ستاد پالایش وپخش فراورده های نفتی سال 91 تا96 مدیر پروژه خلاقیت ونوآوری شرکت پالایش نفت آبادان92 تا94 / رییس واحد بهبود واستاندارد سازی ازسال 93 تا 95 مدیر پروژه داشبورد منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان93 تا 94 / مسئول دبیرخانه کارکنان تلاشگر شرکت پالایش نفت آبادان سال 93 تاکنون دبیر کمیته منابع انسانی مدل تعالی سازمانی شرکت پالایش نفت آبادان سال 93 تا 97 دبیر تیم تخصصی نظام پیشنهاد های مدیریت منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان سال 93 تا 96 دبیر و عضو کمیته ارزیابی مدیریت سبز مدیریت منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان سال 93 تا96 رئیس کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت پالایش نفت آبادان سال 95 تا کنون مدیر اجرایی مدیریت دانش شرکت پالایش نفت آبادان سال95 تا کنون رئیس واحد پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت پالایش نفت آبادان سال 95 تا کنون برگزاری جشن تقدیر از کارکنان نمونه ، برترین های دانشی در اسفند 96 ، برگزاری یکمین سالگرد روز دانش و معرفی برترین های دانش آبان 97 برگزاری الگوبرداری مدیریت دانش شرکت پالایش نفت آبادان آذر 97 با حضور 6 سازمان ایرانی سوابق تدریس در دانشگاه و صنعت : برگزاری کارگاه های کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک، مدیریت دانش،مدیریت خلاقیت و نوآوری،کارتیمی اثربخش ، آشنایی با IMS ، ممیزی داخلی و خارجی IMS ، فن اداره جلسات ، تصمیم گیری و حل مسئله ، ایجاد انگیزه در کارکنان، تدوین استراتژی مجتمع مدارس غیر دولتی شرکت پالایش نفت آبادان،یکسان سازی عملکرد مربیان پرورشی با مشاورین روانشناس، مربیان ورزش با مروجین بهداشت مجتمع مدارس غیر دولتی شرکت پالایش نفت آبادان ، روش تهیه RFP پژوهش منابع انسانی، روش های تدوین مقاله منابع انسانی ، مدیریت دانش ویژه مهندسین دانش ، خبرگان و مدیران ، سندروم های مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ، نقشه راه دانش و تدوین آن در شرکت پالایش نفت آبادان ، مدرس دروس مبانی سازمان و مدیریت ، اصول سرپرستی ، کارآفرینی، مبانی سازمان و تشکیلات ساختار، مدیریت منابع انسانی ، فنون اداری ، مدیریت اثربخش ، اصول قرارداد و پیمانها ، کارسنجی و روش سنجی دانشگاه علمی کاربردی شهدای اروند آبادان و باشگاه استقلال خوزستان  ، 


مهارت ها:

 مدرس دوره های مدیریتی و اداری،مجری پروژهای مدیریت دانش،خلاقیت نوآوری ،تیم های کاری  ‌،  ،  طراحی و نیازسنجی آموزشی شرکت؛ محاسبه اثربخشی دوره های آموزشی ، ترسیم فرایند  

نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی
اینستاگرام: Ghasem Khajehvandi
رزومه : مشاهده

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

حضور در برنامه های :
  • نشست آنلاین شهریور 99
  • نشست آنلاین امرداد 99
  • نشست آنلاین خرداد 99


  • ارسال پیام خصوصی و یا توصیه‌نامه برای جناب آقای خواجه وندی
    برای ارسال پیام، لطفاً عضو یا وارد سایت شوید.
    +