جناب آقای دکتر سيد محمد جعفر مرعشي شوشتري
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ، مدرس و مشاور در زمینه تفکر سیستمی ، تحول ،فلسفه ،علوم اجتماعی برای مدیران
سازمان: سازمان مدیریت صنعتی ( عضو هیات علمی ، مدرس و مشاور )
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 616
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: طلایی

گواهینامه عضویت در باشگاه مدیران ایران:

دوره بیزینس کوچینگ مدیران ایران

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+