جناب آقای روشن فرهادی آذری

سازمان: کانون تبلیغاتی رسانه عصر آذربایگان ( مدیرمسئول و صاحب امتیاز )
دسته شغلی مرتبط: تبلیغات، ارتباطات و رسانه
رشته تحصیلی: DBA
استان: آذربایجان غربی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6214
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+