جناب آقای سید محمد دهقان نیری

سازمان: مجتمع کارخانجات سالار ( مدیرعامل )
رشته تحصیلی: دکترای مدیریت کسب و کار
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6609
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+