جناب آقای هادی جعفری

سازمان: بیمه ایران اراک ( رئیس اداره بازاریابی )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی
استان: مرکزی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6710
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+