جناب آقای نوید قیاسی

سازمان: آوین ( مدیر عمال گروه آموزشی و تبلیغاتی آوین )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: الکترو تکنیک
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6756
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+