جناب آقای حسن دریغ
من‌درزمینه‌صادرات‌به‌افغانستان‌و‌عراق‌‌فعالیت‌دارم‌‌
سازمان: توسعه‌تجارت‌پر ( مدیر )
دسته شغلی مرتبط: بازرگانی، صادرات - واردات
استان: خراسان رضوی
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 680
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+