جناب آقای آرمان ضیاء

سازمان: خانه سبز ( مدیر )
رشته تحصیلی: ریاضیات
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 6878
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+