جناب آقای شهرام تقوى
مدير اجرايي برنامه ريزى تبليغات و روابط عمومى
سازمان: شركت گلهار مشهد ( مديرعامل )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 714
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+