جناب آقای حافظ حیدری

سازمان: بیمه ایران ( مسئول نمایندگی )
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
استان: اردبیل
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7232
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+