جناب آقای صفرعلي يازرلو

سازمان: وزارت آموزش و پرورش ( معاون مديركل )
دسته شغلی مرتبط: آموزش و پژوهش، برگزاری همایش، مشاوره، مربیگری
رشته تحصیلی: برنامه ريزي آموزشي
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 742
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+