جناب آقای علی لواسانی
Consultation and support of the people and organizations bring me great enjoyment along with a deep sense of being useful and valuable in existence.
سازمان: کارگذاری مبین سرمایه ( نماینده فروش )
دسته شغلی مرتبط: امور مالی و حسابداری - بیمه ، بانک، بورس، سرمایه گذاری، شبکه پرداخت، پرداخت یاری
رشته تحصیلی: Sales Profesional
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7486
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+