جناب آقای مصطفی فریدونیان
تعادل کار و زندگی وقتی به دغدغه تبدیل می شود که کارت را دوست نداشته باشی.
سازمان: شرکت مهندسی مهاران ( مدیر پروژه )
دسته شغلی مرتبط: صنعت و معدن، فنی و مهندسی، تولید
استان: تهران
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7496
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+