جناب آقای اقبال حسيني صدر

سازمان: مركز مطالعات راهبردي ناجا ( دبير گروه مديريت سازمان )
کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7541
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+